Bestyrelse


Formand

Eigild Bødker Christensen


Øvrige medlemmer

 

Jan Larsen

Torben Steffensen

Jan B. Nielsen

Ulrik Holm Christensen

Karl Henrik Frederiksen

Mark Nielsen

 
Eksklusivpartnere