Oplysningspligt


 
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter en konto på Aalborg Håndbolds webshop, indsamler og behandler vi oplysninger om dig.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne oprette en konto til dig på vores webshop, så du kan købe billetter, sæsonkort, café-menu og merchandise. Oplysningerne er nødvendige for os at behandle, for at du kan oprette en konto, gennemføre et køb og for at vi kan levere det købte til dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(b). Hvis du ikke afgiver oplysningerne til os, kan du ikke oprette en konto, og du kan ikke købe via vores webshop.
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i 5 år efter oprettelsen eller dit seneste køb. Vi sletter eller anonymiserer data i årets 4. kvartal, uanset hvornår på året du har oprettet din konto eller foretaget dit seneste køb.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til info@aalborghaandbold.dk, hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan vi behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler, du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, du kan anmode om at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  
 
 
Eksklusivpartnere