For at sikre du trygt kan komme til håndbold i Jutlander Bank Arena har vi nogle generelle retningslinjer, der skal overholdes, mens vi samtidigt har iværksat flere smitteforebyggende tiltag.

Læs de generelle retningslinjer her.

For at mindske risikoen for smittespredning er følgende tiltag iværksat:
  • Jutlander Bank Arena er inddelt i ni zoner, der hver især har egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter. Zonerne er alle opdelt med minebånd eller anden tydelig afskærmning for at sikre adskillelse mellem de forskellige zoner.
  • Ved hver indgang, trappeopgang og bod vil der være opsat spritdispensere.
  • Der vil være forskudte ankomst- og afgangstider. Orienter dig om disse her.
  • Personale og kontrollører, der kan komme i nærkontakt med tilskuere, vil alle bære visir, og i nødvendige funktioner også handsker.
 
Eksklusivpartnere